Zajęcia wspomagające naukę szkolną

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które mają problemy i trudności z nauką na etapie szkoły podstawowej niezależnie od przedmiotu. 

Podczas lekcji skupiamy się na:

✅poprawie sytuacji szkolnej,

✅poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych przedmiotów,

✅uczeniu się, jak skutecznie i efektywnie zdobywać wiedzę,

✅czytaniu ze zrozumieniem,

✅ćwiczeniu koncentracji uwagi,

✅rozwijaniu spostrzegawczości,

✅budowaniu poczucia własnej wartości,

✅motywowaniu do przezwyciężania trudności w nauce.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci, które:

🔴mają braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,

🔴mają niskie wyniki w nauce,

🔴wykazują trudności w uczeniu się,

🔴mają problem z motywacją do pracy,

🔴chcą rozwinąć posiadane już umiejętności.

Na co zwracamy uwagę?

do dzieci zawsze podchodzimy w sposób indywidualny, dobierając odpowiednie techniki, metody i zasad pracy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów


skupiamy się na mocnych stronach i uczymy się bazując na już posiadanych zasobach

Na zajęcia mogą zapisać się dzieci, które doświadczają trudności ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

języka polskiego

matematyki

historii 

przedmiotów przyrodniczych

plastyki i techniki

i innych

Dowodem na skuteczność tego typu zajęć są:

  • bardzo wysoka frekwencja i ogromne zainteresowanie uczniów

  • pozytywne opinie rodziców, którzy cieszą się z postępów w nauce swoich dzieci 

Z czego korzystamy podczas zajęć? 

  • ✅ ze specjalistycznych produktów do nauki,
  • ✅ materiałów interaktywnych i wysokiej jakości sprzętu elektronicznego,
  • ✅ pomocy edukacyjnych i terapeutycznych renomowanych firm,
  • ✅ książek, ćwiczeń oraz materiałów drukowanych. 

Zajęcia przeznaczone dla:

🟢 uczniów szkół podstawowych

🟢doświadczających trudności w nauce

🟢gotowych poprawić swoje osiągnięcia 🙂

Organizacja

Zajęcia trwają 60 minut.

Termin do ustalenia indywidualnie, godziny popołudniowe od poniedziałku do piątku. 


Zajęcia płatne z góry za cały bieżący miesiąc, zgodnie z liczbą lekcji, jakie odbędą się w danym miesiącu. 

Cena:

🔹grupa 3-osobowa  30 zł/h/os.

🔹grupa 2-osobowa  40 zł/h/os.

🔹lekcja indywidualna 70 zł/h


Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.