Poradnictwo wychowawcze i w problemach edukacyjnych

Czym w ogóle jest poradnictwo wychowawcze?

Poradnictwo wychowawcze to spotkania podczas których rodzice, którzy mają poczucie, że ich dziecko zachowuje się w nieakceptowalny dla nich sposób i sprawia kłopoty wychowawcze opowiadają o swojej sytuacji. W wyniku rozmowy wypracowują ze specjalistą takie metody, dzięki którym uzyskają dobry efekt wychowawczy.  

W trakcie spotkań uzyskuje się wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej. Rozważa się różne rozwiązania problemowych sytuacji, tak by ostatecznie były one korzystne dla rodziców i dziecka. 

Poradnictwo wychowawcze nie jest oddziaływaniem terapeutycznym! 

Przychodzić razem czy osobno?

Mama LUB Tata


Nie zawsze w spotkaniu można uczestniczyć we dwoje. Często wynika to z obowiązków rodzinnych czy pracy. Pamiętajcie, nie ma w tym nic złego! Jedna osoba wystarczy, żeby wprowadzić zmiany. 

Mama I Tata


Dobrze jeżeli rodzice razem zauważają problem i wspierają się, by załagodzić sytuacje problemowe. Pozwala to też na szersze spojrzenie i poznanie więcej niż jednej perspektywy.

Przykładowe tematy spotkań:

🔴problemy życia codziennego (sprzątanie, odrabianie lekcji, wychodzenie z domu),

🔴problemy komunikacyjne rodziców z dziećmi,

🔴chęć podniesienia kompetencji wychowawczych (ukierunkowanie na potrzeby dziecka, nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nabywanie umiejętności motywowania dzieci i wiele innych),

🔴próby wzmacniania i usamodzielniania dzieci,

🔴w jaki sposób konstruktywnie rozwiązywać konflikty,

🔴kary i nagrody,

🔴i inne.


Pamiętajcie, nie ma głupich pytań! Problemy zawsze lepiej rozwiązywać wtedy, kiedy nie są jeszcze drastyczne w skutkach.

Na spotkanie mogą umówić się:

🟢mamy

🟢ojcowie

🟢oboje rodzice 

Organizacja

Spotkania ze specjalistą: 

🔹110 zł/h - jeden rodzic

🔹130 zł/h - dwoje rodziców