Nauka pisania

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Pisanie to jedna z najważniejszych umiejętności szkolnych. Opanowanie tej sztuki gwarantuje powodzenie edukacyjne.  W związku z bogatą gamą ćwiczeń o zróżnicowanej treści i stopniu trudności zajęcia są przeznaczone dla dzieci nawet od 3 roku życia. Zajęcia przygotowują do nauki pisania, a dzieciom starszym pomagają doskonalić już posiadane umiejętności. Ponadto szczególnie polecane są dzieciom ze specyficznymi problemami w uczeniu się lub z symptomami dysgrafii. 


Dlaczego warto?
📍 Zauważysz łatwiejszy start dziecka w szkole.
📍 Maluch osiągnie lepsze wyniki w nauce.
📍 Dziecko będzie w kontakcie z innymi i nauczy się jak żyć w grupie.
📍 Wzrośnie jego poczucie własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości.

Całość zajęć została opracowana w oparciu o badania naukowe, wiedzę metodyczną i własne doświadczenia zawodowe. Zastosowanie mnóstwa zróżnicowanych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych oraz technologii wpływa na uatrakcyjnienie pracy z dziećmi. 

Nasze zajęcia:

✅ uczą pisania od podstaw,

✅ rozwijają motorykę małą i dużą,

✅ służą profilaktyce i terapii dysgrafii,

✅ wspomagają standardową naukę pisania,

✅ rozwijają sprawność grafomotoryczną,

✅ rozwijają wyobraźnię,

✅ służą rozbudowaniu poczucia własnej wartości.

Zajęcia okażą się niezbędne, jeżeli

masz świadomość, że przygotowanie ręki do pisania jest procesem długotrwałym i wieloaspektowym; 

wiesz, że kształtowanie sprawności grafomotorycznej związane jest z doświadczeniami motorycznymi obejmującymi ćwiczenia całego ciała;

zauważasz u dziecka trudności w pisaniu;

motywacja do wykonywania zadań pisemnych jest obniżona;

dziecko unika pisania;

W celu osiągnięcia prawidłowego rozwoju sprawności grafomotorycznej trzeba doskonalić jednocześnie wiele aspektów, takich jak:

prawidłowa koordynacja ruchów całego ciała

koordynacja mięśni i stawów w obrębie całej ręki

koordynacja wzrokowo-słuchowa

stabilizacja napięcia mięśniowego

umiejętność przekraczania linii środka

umiejętność planowania ruchu

Dzięki naszym lekcjom dziecko:

 • usprawni mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców

 • utrwali poprawny chwyt narzędzia pisarskiego

 • wdroży się do właściwego posługiwania się narzędziem pisarskim

 • rozwinie spostrzegawczość

 • rozwinie pamięć wzrokowo-słuchową

 • rozwinie pamięć ruchową

 • rozwinie twórcze myślenie i wyobraźnię

 • rozwinie funkcje słuchowo-językowe

 • rozwinie koordynację wzrokowo-ruchową 

Z czego korzystamy podczas zajęć? 

 • ✅ ze specjalistycznych produktów do nauki, diagnozy, profilaktyki i terapii,
 • ✅ materiałów interaktywnych, oprogramowania terapeutycznego z zakresu trudności w pisaniu, percepcji słuchowej oraz percepcji wzrokowej oraz najnowocześniejszych technologii i wysokiej jakości sprzętu elektronicznego,
 • ✅ pomocy edukacyjnych i terapeutycznych renomowanych w branży firm,
 • ✅ gier i zabaw rozwijających umiejętności pisania,
 • ✅ książek, ćwiczeń oraz materiałów drukowanych. 

W związku z bogatą gamą ćwiczeń o zróżnicowanej treści i stopniu trudności zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

✏ prawidłowo rozwijających się,

✏ już od 3 roku życia,

✏ również z grupy ryzyka dysgrafii lub z dysgrafią.

Organizacja

Zajęcia odbywają się w grupach 3-4 osobowych i trwają 50 minut


Grupy zajęciowe: 

✅ 4-latki - środa 16:00 lub czwartek 17:00

✅ 5-latki - środa 17:00 lub czwartek 16:00

✅ 6-latki - środa 18:00 lub czwartek 18:00

👉 starsze dzieci są również mile widziane, ale rozpatrywane są indywidualnie

(należy wybrać termin, który będzie niezmienny przez cały czas trwania kursu)


Cena:

🔹opłata miesięczna (co 4 lekcje) - 180zł

🔹opłata semestralna:

- I semestr (14 lekcji) - 600zł

- II semestr (22 lekcje) - 950zł

🔹opłata roczna (36 lekcji) - 1400zł

🔹lekcja indywidualna 80zł


Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Nie przewiduję zwiększenia liczby grup zajęciowych.