Nauka czytania

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Naukę czytania należy rozpocząć już we wczesnym dzieciństwie, najlepiej zanim dziecko odkryje, że jest to trudne zadanie. Kilkulatki żywo interesują się światem liter i bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Lekcje opierają się  na wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu i badaniach neuropsychologicznych. Czytanie to jedna z kompetencji współczesnego człowieka, która pomaga nam się komunikować, ale także stymuluje rozwój psychiczny. 


Dlaczego warto?
📍Zauważysz łatwiejszy start dziecka w szkole.
📍Maluch osiągnie lepsze wyniki w nauce.
📍Zacznie rozwijać wyobraźnię, która umożliwi mu kreatywne myślenie.
📍Dziecko będzie w kontakcie z innymi i nauczy się jak żyć w grupie.
📍Wzrośnie jego poczucie własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości.

✅ Podczas zajęć naśladujemy etapy, które towarzyszą nabywaniu systemu językowego: powtarzania, rozumienia i nazywania. Zawsze rozpoczynamy od zadań symultanicznych (prawopółkulowych), a następnie stopniowo przechodzimy do sekwencyjnych (lewopółkulowych). 

✅ Za wczesnym rozpoczęciem nauki czytania przemawia wysoka plastyczność neuronalna w dzieciństwie. 

✅ Lekcjom towarzyszą ćwiczenia ogólnorozwojowe, dzięki którym dzieci rozwijają sprawność manualną, pamięć symultaniczno-sekwencyjną, analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową. Ponadto trenują koncentrację uwagi. Nabywają umiejętności obserwowania i kojarzenia pojęć oraz logicznego myślenia.

✅ Zajęcia uwzględniają etapy rozwoju mowy. Pismo jest przedstawiane według stopnia trudności artykułowanych głosek oraz tego jak zróżnicowane graficznie są obrazy liter. 


Jak współczesna kultura wpływa na opanowanie umiejętności czytania?

Badania neuropsychologów dowiodły, że nauka czytania sprzyja kształtowaniu przewagi lewej półkuli w procesach językowych i jest warunkiem szybkiego czytania ze zrozumieniem i skutecznego uczenia się. Sekwencyjność języka, w sposób optymalny, przetwarzana jest za pomocą lewej półkuli. Podczas lekcji dbamy o to, żeby wykonywać ćwiczenia, które ją mobilizują. 

Obraz telewizyjny czy komórkowy, z którym dzisiaj mamy do czynienia na co dzień, dostarcza mnóstwa bodźców wizualnych. Obrazy organizowane są przez prawą półkulę mózgu. Z powodu przewagi stymulacji obrazami podczas zajęć z nauki czytania  szczególną wagę przywiązujemy do oddziaływań językowych.

Jak to wygląda w praktyce?

poznajemy samogłoski

onomatopeje

czytanie globalne

sylaby otwarte i zamknięte

proste zdania

całe teksty

Nauka czytania wspiera rozwój:

 • percepcji słuchowej

 • percepcji wzrokowej

 • funkcji lewej półkuli mózgu

 • pamięci

 • motoryki małej i dużej

 • kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego

 • usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych 

 • zachowań społecznych i zabawy

Z czego korzystamy podczas zajęć? 

 • ✅ ze specjalistycznych produktów do nauki, diagnozy, profilaktyki i terapii,
 • ✅ materiałów interaktywnych, oprogramowania terapeutycznego z zakresu czytania sylabami, percepcji słuchowej oraz percepcji wzrokowej oraz najnowocześniejszych technologii i wysokiej jakości sprzętu elektronicznego,
 • ✅ pomocy edukacyjnych i terapeutycznych renomowanych w branży firm,
 • ✅ gier i zabaw rozwijających umiejętności czytania,
 • ✅ książek, ćwiczeń oraz materiałów drukowanych. 

W związku z bogatą gamą ćwiczeń o zróżnicowanej treści i stopniu trudności zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

✅ prawidłowo rozwijających się,

✅ już od 4 roku życia,

✅ również z grupy ryzyka dysleksji lub z dysleksją.

Organizacja

Zajęcia odbywają się w grupach 3-4 osobowych i trwają 50 minut


Grupy zajęciowe: 

✅ 4-latki - poniedziałek 16:00 lub wtorek 17:00

✅ 5-latki - poniedziałek 17:00 lub wtorek 16:00

✅ 6-latki - poniedziałek 18:00 lub wtorek 18:00

👉 starsze dzieci są również mile widziane, ale rozpatrywane są indywidualnie

(należy wybrać termin, który będzie niezmienny przez cały czas trwania kursu)


Cena:

🔹opłata miesięczna (co 4 lekcje) - 180zł

🔹opłata semestralna:

- I semestr (14 lekcji) - 600zł

- II semestr (22 lekcje) - 950zł

🔹opłata roczna (36 lekcji) - 1400zł

🔹lekcja indywidualna 80zł


Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Nie przewiduję zwiększenia liczby grup zajęciowych.