Czytanie ze zrozumieniem

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w toku nauki szkolnej. Jest przydatna podczas codziennej nauki, pisania sprawdzianów, a szczególnie podczas testów końcowych! 

Warto rozwijać tę umiejętność już od najmłodszych lat! Dzięki takim zajęciom:

🟢dzieci łatwiej odnoszą sukcesy edukacyjne,

🟢lepiej rozwiązują testy kompetencji, w tym egzaminy końcowe,

🟢szybciej przyswajają informacje,

🟢są bardziej samodzielne podczas nauki w szkole i w domu,

🟢łatwiej odnajdują informacje w różnych źródłach,

🟢są zdecydowanie bardziej zmotywowane do nauki.

Zaniedbanie tej umiejętności może:

❌bezpośrednio wpływać na niższe wyniki podczas testów,

❌ powodować problemy z przyswajaniem wiedzy ze wszystkich przedmiotów szkolnych, 

❌negatywnie rzutować na ogólny stosunek do nauki,

❌utrudniać życie w codziennych sytuacjach,

❌powodować niechęć do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Gdzie odbywa się czytanie ze zrozumieniem?

Półkula lewa jest odpowiedzialna za:

▶funkcje werbalne i językowe;

▶postrzeganie szczegółów;

▶porządek linearny;

Półkula prawa jest odpowiedzialna za:

▶ funkcje wizualne i przestrzenne;

▶ postrzeganie całościowe;

▶ przetwarzanie emocjonalne i abstrakcyjne;

Co wpływa na atrakcyjność zajęć?

małe grupy zajęciowe

różnorodne i ciekawe teksty

lepsze wyniki w nauce

wzrost motywacji 

kształtowanie osobowości

wyższe zaangażowanie w życie społeczne

Dzieci mające trudności z czytaniem niechętnie wracają do ćwiczeń w domach, dlatego podczas zajęć dbamy o:

 • takie warunki, które stymulują rozwój motywacji do czytania

 • kształcenie zainteresowania czytelniczego, poprzez
  ukierunkowane czytanie lektur, ciekawych tekstów

 • stwarzanie wielu okazji do nabywania doświadczeń czytania
  ze zrozumieniem 

Z czego korzystamy podczas zajęć? 

 • ✅ ze specjalistycznych produktów do nauki, diagnozy, profilaktyki i terapii,
 • ✅ materiałów interaktywnych, oprogramowania terapeutycznego z zakresu czytania sylabami, percepcji słuchowej oraz percepcji wzrokowej oraz najnowocześniejszych technologii i wysokiej jakości sprzętu elektronicznego,
 • ✅ pomocy edukacyjnych i terapeutycznych renomowanych w branży firm,
 • ✅ gier i zabaw rozwijających umiejętności czytania,
 • ✅ książek, ćwiczeń oraz materiałów drukowanych. 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym:

✅ze szkół podstawowych,

✅już od 1 klasy,

✅również z grupy ryzyka dysleksji lub z dysleksją.

Organizacja


Zajęcia odbywają się w grupach 2-3 osobowych i trwają 50 minut

Termin do ustalenia indywidualnie, godziny popołudniowe od poniedziałku do piątku. 


Cena:

🔹opłata miesięczna (co 4 lekcje) - 180zł

🔹opłata semestralna:

- I semestr (14 lekcji) - 600zł

- II semestr (22 lekcje) - 950zł

🔹opłata roczna (36 lekcji) - 1400zł

🔹lekcja indywidualna 80zł


Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.