Zajęcia

Nauka czytania

Zajęcia dedykowane dzieciom od 4 roku życia, które chcą rozpocząć naukę czytania oraz starszym, które chcą doskonalić już posiadane umiejętności. 

Polecane dzieciom rozwijającym się prawidłowo, ale również tym z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją. Lekcje przeprowadzane są w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną. Dodatkowe korzyści to rozwijanie i doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci wzrokowej, wyobraźni i poczucia własnej wartości. 

Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie. Prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę. Całość oparta o wiedzę metodyczną, badania naukowe oraz własne doświadczenie zawodowe.

Nauka pisania

Zajęcia dedykowane dzieciom od 3 roku życia. W związku z tym, że gama ćwiczeń jest bardzo zróżnicowana zapraszamy dzieci, które: 

- przygotowują się do nauki pisania, 

- kontynuują naukę,

- wyróżniają się specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

- z symptomami dysgrafii.

Podczas lekcji dzieci uczą się pisania od podstaw. Zajęcia mogą też wspomagać standardową naukę pisania. Maluchy rozwijają motorykę małą i sprawność grafomotoryczną. To także świetna profilaktyka i terapia dysgrafii. 

Zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie. 

Czytanie ze zrozumieniem

Pośród dzieci, które nabyły już umiejętność czytania wciąż pozostają te, które nie rozumieją tego, co przeczytały. Zajęcia z czytania ze zrozumieniem nie są tym samym co nauka czytania i warto o tym pamiętać. Podczas tych lekcji dzieci nabywają umiejętności rozumienia przeczytanych słów, zdań, następnie fragmentów, aż do całości dłuższych tekstów. Potrafią skupić się na myśli przewodniej, a także zrozumieć sens całego utworu. 

Warto pamiętać, że bardzo często trudności szkolne wynikają właśnie z tego, że dzieci nie rozumieją przeczytanego przez siebie tekstu i nie potrafią wyciągnąć z niego żadnych wniosków. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna podczas zdawania wielu egzaminów, ale także podczas funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej i w późniejszym, dorosłym życiu. 

Zajęcia wspomagające naukę szkolną

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które mają problemy i trudności z nauką na etapie szkoły podstawowej niezależnie od przedmiotu. 

Pomagając przyswajać wiedzę z poszczególnych przedmiotów zwracam uwagę na przyczyny zaistniałych trudności i systematycznie staram się je wyeliminować. W praktyce ćwiczę z dziećmi koncentracje uwagi, spostrzegawczość, samokontrolę oraz automotywację do przezwyciężania niepowodzeń szkolnych. 

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Zwiększają swoje poczucie kompetencji i cieszą coraz lepszymi ocenami. Lekcje spotykają się także z pozytywnymi opiniami rodziców, którzy widzą postępy w nauce swoich dzieci. 

Zajęcia, które uczą jak żyć wśród innych

"Zajęcia, które uczą jak żyć wśród innych" to warsztaty dla dzieci, które powstały w wyniku Waszych potrzeb. Na prośbę rodziców oraz dzieci stworzyłam program, który pozwala na rozwijanie umiejętności, które są kluczowe w dorosłym życiu, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej zabawy. 

Zajęcia odbywają się w grupie i są połączeniem treningu kompetencji miękkich i komunikacyjnych, treningu umiejętności emocjonalno-społecznych oraz zabaw psychopedagogicznych.

Dzieci uczą się na zajęciach między innymi:

- asertywności,

- radzenia sobie ze stresem, 

- planowania własnego czasu,

- kultury osobistej,

- samodzielności,

- aktywnego słuchania i wielu innych. 

Poradnictwo wychowawcze i w problemach edukacyjnych

Poradnictwo wychowawcze to spotkania jednego lub dwoje rodziców ze specjalistą, które mają na celu znalezienie i nauczenie takich metod wychowawczych, które są dopasowane i skuteczne w odniesieniu do konkretnego dziecka. 

Specjalista rozpoznaje sytuacje, które są trudne wychowawczo i pracuje z rodzicami przede wszystkim nad zrozumieniem z czego one wynikają. Wskazuje w jaki sposób rodzice mogą ich unikać. Tłumaczy, w jaki sposób należy się zachować dla uzyskania dobrych wychowawczo rezultatów. 

W efekcie rodzice zwiększają swoje kompetencje w roli mamy i taty, odzyskują poczucie sprawstwa, bardziej rozumieją swoje dzieci oraz budują głębsze rodzinne relacje. 


Szkolenia dla rodziców

Zajęcia, które prowadzę z rodzicami przyjmują formę szkoleń, najczęściej weekendowych, które są zakończone wręczeniem certyfikatów. Kurs jest dedykowany rodzicom, którzy chcą zdobyć wiedzę, jak działać w konkretnych sytuacjach wychowawczych i  jak uzyskać współpracę ze strony dziecka. Całość prowadzona w duchu Pozytywnej Dyscypliny. 

Korzyści dla Ciebie: 

- dowiesz się dlaczego dzieci zachowują się źle i jak sobie z tym radzić, 

- nauczysz się wyznaczać granice i dbać o swoje potrzeby, jednocześnie respektując potrzeby dziecka,

- zyskasz gotowe narzędzia wychowawcze do natychmiastowego wykorzystania.

Więcej w zakładce szkolenia.

Wykłady dla rodziców

Wykłady odbywają się w grupach i dedykowane są rodzicom. 

Każdorazowo odnoszą się do kwestii rodzicielstwa oraz życia i funkcjonowania w rodzinie. Mają na celu zwiększanie świadomości wychowawczej wśród rodziców, a także wyposażenie w mechanizmy i narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

Forma wykładowa pozwala na wyciągnięcie wniosków, które są na dany moment  potrzebne uczestnikowi w odniesieniu do jego indywidualnej życiowej sytuacji. Jest to też doskonały czas na przypomnienie i utrwalenie wiedzy nabytej podczas szkoleń lub wprowadzenie do szkolenia, dla osób zainteresowanych kursem w przyszłości. 

Zawsze zakończone sekcją pytań i/lub warsztatową.