Czym jest rodzina?

Małgorzata Paczkowska

16.06.2020

Czym jest rodzina?

Czy jestem częścią czegoś większego?

W potocznym znaczeniu tego słowa rodzinę definiuje się jako małżeństwo, które posiada dzieci. Specjalistom, którzy zajmują się badaniami nad rodziną skonstruowanie jednej definicji nie przychodzi łatwo. Należy uwzględnić w niej szereg czynników takich jak formę życia codziennego, modyfikacje powstałe w wyniku zmian partnerów, rodziny zastępcze, z dzieckiem adoptowanym i wiele innych. Zmieszczenie wszystkich przypadków w jeden krótki opis wydaje się istotnie problemowe.


Rodzina to nigdy nie pojedynczy człowiek. To zawsze grupa, którą łączy pokrewieństwo, powinowactwo lub wspólne zamieszkiwanie.


rodzina pedagog poradnictwo wychowawcze


Każda rodzina to coś większego niż pojedyncza osoba. 


Rodzina to „my”. 


I właśnie to „my” nadaje poczucia bycia istotną częścią czegoś większego niż tylko „ja”. Kiedy człowiek staje się częścią zbiorowości zyskuje bardzo wiele. To w tej wspólnocie dzieje się coś co sprawia, że każdy z członków rodziny jest niezwykłą wartością. W toku całego swojego życia nie od razu uświadamiamy sobie wartość rodziny, ale wraz z upływem czasu doceniamycoraz bardziej. Pomimo tego, że należymy do różnych grup: znajomych, współpracowników czy jakiejś lokalnej drużyny sportowej, potrafimy nadać tym zbiorowościom priorytet i znaczenie.


Jaka jest moja rola?


Jesteś matką? Córką? A może tatą? Albo mężem? Przyjmowane w rodzinie role są ze sobą w specyficzny sposób splątane, ponieważ żona jest jednocześnie matką, mąż ojcem, a dziecko, które pełni rolę syna, może być jednocześnie bratem. Nie zawsze jest łatwo to wszystko ze sobą pogodzić. Warto jednak starać się zachować zdrowy balans i pamiętać nie tylko o relacjach z dziećmi, ale także o relacji z partnerem.


rodzina pedagog poradnictwo wychowawcze


Dlaczego relacje z partnerem są takie ważne?

Jakość więzi łączącej współmałżonków ma być tą, która jest w rodzinie podstawowa i szczególna. Dbajcie o relacje z partnerem, a przełoży się to na jakość relacji w całej Waszej rodzinie. To Wy jako rodzice określacie zachowania zarówno konstruktywne jak i zaburzone. Warunkujecie także wzory reagowania, w tym również wzorce komunikacyjne. 

To cudowna wiadomość dla rodziców! Tak wiele jest w Waszych rękach!


WSKAZÓWKI


➡Poświęcajcie sobie czas. Dbajcie o wspólne posiłki, wykonujcie razem obowiązki domowe, grajcie i bawcie się. Znajdźcie taką aktywność, która pozwoli Wam spędzać czas razem.

➡Zwracajcie uwagę na wszystko co składa się na Waszą komunikację. Począwszy od tego co mówicie, aż do tego w jaki sposób to mówicie.  Nie bójcie się wyrażania swoich potrzeb. Słuchajcie siebie nawzajem. Powstrzymujcie się od krytyki, oskarżeń i innych niekonstruktywnych zachowań.

➡Dbajcie o Wasze uczuciach. Wychodźcie na randki i bądźcie czasem romantyczni. 

➡Pamiętajcie o dobrych relacjach z własnymi rodzicami, dziadkami czy innymi, dalszymi członkami rodziny.

➡Pielęgnujcie rodzinne rytuały, bo to one dają poczucie stabilności. Może to być wspólny niedzielny spacer albo codzienna wspólna kolacja.


rodzina poradnictwo wychowawcze

Jeżeli nie chcesz, żeby życie uciekało Ci przez palce zacznij je planować po swojemu. Znajdź czas na to, co ważne! 

Powodzenia!🍀